Br. Pedersen Bygg ble stiftet i august 1996, av brødrene Ketil og Ola Pedersen.
Ola og Ketil har begge bakgrunn fra ingeniørmiljøer. Dette styrket våre faglige kunnskaper og derfor har vi nå alle nødvendige papirer for.

  • Søknader
  • Prosjektering
  • Utførelse

av bygninger i tiltaksklasse 1.

I dag utgjør hovedsatsingsområdet vårt både privatmarkedet og næringsmarkedet. Dette er fordelt ca. 30 % på privatmarkedet og 70 % på næringsmarkedet. Vi har i løpet av vår karriere utviklet nære og gode samarbeidsforhold til underleverandører innenfor alle fag. Som følge av disse relasjonene, kan vi ta på oss totalentreprenøransvar på prosjektene våres. Andre ganger kan vi være underentreprenører. For arbeid rettet mot privatmarkedet, er vi ofte ansvarlig for hele prosessen.